Samen Pasen vieren

Helaas kan het Paastriduüm in Helvoirt dit jaar wegens de ons opgelegde Corona maatregelen niet doorgaan. Het paastriduüm (Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen) blijft het momenten om het lijden, sterven en verrijzen van Jezus te herdenken en te beleven. Om deze dagen op een intensere manier te beleven organiseert de Gemeenschap Emmanuel al vele jaren verschillende paastriduüms. We onderzoeken op welke andere wijze we het paastriduum dit jaar toch samen gestalte kunnen geven.