Fidesco

Fidesco

Fidesco

In 1981 heeft de Gemeenschap Emmanuel Fidesco gesticht als antwoord op de vraag van Afrikaanse bisschoppen om professionals te sturen die mee willen werken aan de integrale ontwikkeling van vooral de gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. In bijna dertig jaar heeft Fidesco zijn sporen als niet-gouvernementele organisatie (NGO) wel verdiend. Meer dan duizend vrijwilligers hebben via Fidesco hun weg gevonden naar projecten in ontwikkelingslanden. Zij stellen hun persoonlijke en professionele competenties beschikbaar voor de armen in humanitaire en ontwikkelingsprojecten. Fidesco's missie is de volledige ontwikkeling van de mens zonder onderscheid naar religie, ras of cultuur.

Bruggen slaan

Fidesco creëert mogelijkheden voor professionals om twee jaar van hun leven sociale initiatieven die door lokale partners georganiseerd worden te ondersteunen. De formule voor Fidesco's goede diensten ligt in haar vermogen om vrijwilligers te zoeken, te trainen en hen te koppelen aan de projecten waar hun professionele en persoonlijke vaardigheden ten dienste stellen van de lokale bevolking. Na een krachtige ervaring ter plaatse, keren de vrijwilligers terug naar hun eigen samenleving als voorbeeld en inspiratie van zelfgave met een levenslange impact.

Een 'lokale' benadering

Header how to supportFidesco zet zich in voor het weerbaarder maken van achtergestelde gemeenschappen. Zij streeft ernaar bij te dragen aan duurzame verbeteringen, geleid door lokale partners op het terrein. Partnerorganisaties zoals consultatiebureau's, vluchtelingenkampen, jongerencentra, weeshuizen, scholen en andere projecten waarvan kansarme groepen profiteren, zijn zorgvuldig geselecteerd door Fidesco. Ze zijn vervolgens gekoppeld aan de professionele vaardigheden van vrijwilligers op terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, engineering, project management, maatschappelijk werk, landbouw, of timmerwerk. De vrijwilligers zijn door Fidesco getraind om zich aan te passen aan de lokale context en worden altijd uitgestuurd in teams.

Een internationale reikwijdte

Fidesco heeft een sterke internationale aanwezigheid door lokale partnerschappen in 27 landen en 7 kantoren. Sinds haar oprichting in 1981, heeft Fidesco meer dan 2000 vrijwilligers uitgezonden, waarvan 24 Nederlanders.

Kijk voor meer informatie op http://www.fidesco-international.org/nl/

Contact

Inschrijven nieuwsbrief