Muziek

Muziek

Muziek

Graag stellen we onze muziek ter beschikking van elke parochie of om gewoon thuis te gebruiken.

Hieronder staat het totale overzicht van de liederen (in alfabetische volgorde) die beschikbaar zijn en uitgegeven in de liedbundel en bijbehorende klappers met bladmuziek. Van de titels die onderstreept zijn, kunt u fragmenten beluisteren om een voorproefje te krijgen van het lied en/of als hulp om het lied aan te leren.

De liederen zijn onderverdeeld in verschillende categoriën:

Lofprijzing  (pagina 1-71; nummers 1.01 ev.);

Meditatief (201-225; nummers 2.01 ev);

Eucharistie (301-339; nummers 3.01);

Aanbidding (401-409; nummers 4.01 ev.);

Heilige Geest (501-520; nummers 5.01 ev.);

Maria (601-615; nummers 6.01 ev.);

Hymnen/gezangen (701-713; nummers 7.01 ev.) en

Special Songs (801-808; nummers 8.01).

Deze liederen zijn uitgegeven in een tekstbundel met akkoorden. Daarnaast is de bladmuziek te verkrijgen in 2 klappers, met in totaal ruim 300 liederen. Via deze link kunt u de liedbundels (€5,- ) en partiturenklappers (€40,- samen) bestellen. Het is eveneens mogelijk om een of enkele liederen op bladmuziek te kopen voor 2 euro per stuk (maximaal tien keer afdrukken). Losse bladmuziek is te bestellen via dit formulier.

Misgezangen: Sinds kort zijn ook de misgezangen klaar voor de verkoop. Er zijn 6 verschillende missen beschikbaar: Mis van Alle Heiligen, Bonifatius, Emmanuel, Johannes, San Lorenzo en de nieuwe mis van de Heilige Paulus. Naast deze missen zijn er ook enkele (voorbede) refreinen, een Credo (NL-talig) en het nieuwe Onze Vader aan toegevoegd. Dit complete pakket is als aanvulling op de muziekklapper te koop voor €10. Hier zit een tabblad en inhoudsopgave bij. Deze aanvulling kan voor in de eerste klapper worden bijgevoegd.

Het is ook mogelijk om de Missen digitaal te bestellen; compleet pakket voor €10,- of per Mis voor €3,- Dit kunt u bestellen via het het bovenstaande formulier "Losse bladmuziek"
Heeft u vragen, stuur dan een bericht naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Titel Partituren klapper (nr.) Aanvulling Partiturenklapper Tekstbundel (pagina)
Lofprijzing
Aan U, o Heer   1.67 1
Alle- alleluia 1.01   1
Alleen de Heer is mijn bevrijding 1.02   2
Alleluia. Alle volken   1.68 2
Alleluia. Eer macht en lof   1.69 3
Alleluia. Glorie en lof 1.03   3
Alleluia. Hemel, aarde looft de Heer 1.04   4
Alleluia. Looft de Heer 1.05   4
Alleluia. Loven wil ik U   1.71 5
Alleluia. Kom mijn ziel   1.70 6
Alleluia. Uw liefde draagt mij   1.72 7
Alleluia. Wij prijzen uw Naam   1.73 7
Alleluia. Zingt voor de Heer 1.06   8
Als de profetie zal verdwijnen   1.74 8
Bezing de Koning 1.07   9
Bezing nu de Heer   1.76 10
Christus is opgestaan, alleluia!   1.77 10
Christus is waarlijk opgestaan 1.08   11
Dans nu van vreugde 1.09   12
De Heer is waarlijk opgestaan 1.10   12
De Heer verrees, versloeg de dood   1.80 13
De hemel zingt   1.78 13
Een lied van vreugd   1.81 14
Eer aan onze God   1.82 14
Emmanuel. Zie de maagd ontvangt   1.83 15
Gezegend is de Heer de God van Israël 1.11   15
Gezegend God de Vader 1.14   16
Gezegend God, de Heer 1.12   16
Gezegend is de Heer   1.84 17
Gezegend is God   1.85 18
Gij hebt mij verlost 1.16   18
God is midden onder ons 1.18   19
God, de Heer, is mensgeworden 1.17   20
God-met-ons komt tot ons   1.86 20
Groot is Christus onze Heer   1.87 21
Groot is onze Heer   1.88 22
Hart in vuur en vlam 1.20   22
Heer, ik heb U lief   1.90 23
Hef uw handen op naar Hem * 1.19   24
Het is goed Hem te loven   1.91 24
Heilig en verheven is God 1.22   25
Het leven is verschenen op aarde   1.92 26
Hij danst verheugd om jou   1.93 27
Hij heeft zich geopenbaard 1.23   27
Hij komt, die ons bevrijd 1.26   28
Hij zal heersen van zee tot zee   1.94 28
Hij maakt ons leven nieuw 1.24   29
Hoe verlangt mijn ziel 1.27   30
Hosanna, hosanna. Gezegend die komt   1.95 30
Ik verhef U, mijn koning en God 1.29   31
Ik wil voor U mijn hymnen zingen 1.30   32
Ja, vandaag is het licht opgegaan 1.31   32
Ik loof en prijs uw naam 1.28   33
Jezus Christus de Heer   1.98 33
Jezus Christus is Heer   1.96 34
Jezus, God die verlost * 1.32   34
Jezus' woord verlicht de wereld 1.33   35
Jubel dochter Sion   1.99 35
Jubel en juich 1.34   36
Jubelt het uit, alle kinderen Gods 1.36   36
Juicht en wees blij 1.35   37
Juicht voor de Heer 1.38   38
Juicht voor de Heer, alle landen   1,101 38
Klim op de hoogste bergen   1,102 39
Kom mee naar de berg 1.40   39
Kom en verheerlijk God met ons 1.39   40
Komt en bezingt onze God 1.41   40
Laat iedereen U loven, God   1,103 41
Laat je leven een loflied zijn 1.42   42
Laat komen uw rijk *   1,104 42
Laat mij ingaan in uw poorten   1,107 43
Laat mijn lippen zingen *   1,106 44
Laat ons blij zijn en juichen 1.43   45
Laat op aarde de hemelse lofzang   1,108 45
Lof aan God, de bron   1,109 46
Lof aan God, de Vader zij eer 1.44   46
Lof en dank aan God die ons bevrijdt 1.46   47
Lof en eer   1,110 47
Lof zij U Goede God 1.47   48
Lof, eer en macht, heerlijkheid   1,112 48
Lof, eer, wijsheid en heerlijkheid 1.48   49
Lof, heerlijkheid en wijsheid   1,111 50
Looft de Heer   1,114 50
Looft de Heer (psalm 150) *   1,117 51
Met heel mijn hart   1,118 51
Looft de Schepper en Heer 1.50   52
Looft en dankt de Heer * 1.51   52
Maranatha   1,116 53
Met vreugde zing ik een lofgezang   1,119 54
O Heer God aan U zij glorie 1.52   54
O Heer U bent mijn sterkte 1.53   55
O, hoe heerlijk klinken op de bergen   1,120 55
O Heer, U bent mijn vreugde 1.54   56
Rejoice * 1.55   56
Richt je op en verlaat nu je graf *   1,122 57
Schitter en sta op 1.56   58
Schreeuw uw vreugde uit, Jeruzalem *   1,121 58
Spring op van vreugde   1,124 59
Spring op van vreugde om de Heer   1,125 60
U komt de lof toe, God onze Heer   1,126 60
U wil ik bezingen mijn God 1.57   61
Uit liefde voor Sion   1,127 62
Uw liefde wil ik bezingen 1.58   62
Verheerlijk de Heer heel mijn wezen   1,128 63
Verheerlijk de Heer met al wat u bent   1,130 64
Verheug u, gij aarde 1.59   64
Verheugt u, weest blij 1.60   65
Wat bent U groot, God 1.62   66
Wees blij *   1,131 67
Wij bezingen U *   1,132 67
Wij zingen zonder eind   1,134 68
Zegent de Heer 1.61   68
Zie daar is de Heer 1.66   69
Zing maar voor uw God   1,135 69
Zing voor de Heer, jubelt het uit   1,136 70
Zingt een nieuw lied voor de Heer 1.64   71
Meditatief
Al had ik elke fout 2.01   201
Bemin, geef heel je hart   2.44 202
Bewaar mij, Heer 2.02   202
Bron van licht en leven 2.03   203
De Geest en de bruid   2.43 203
De Heer zegene u 2.04   204
Dichter bij U, mijn God 2.06   204
Gij zijt genadig *   2.46 205
God, mijn toevlucht, mijn Heer * 2.08   205
Hart van de Heer 2.05   206
Heer, toon aan ons uw Vader 2.10   206
Heer, U bent mijn leven 2.12   207
Ik ben je Schepper en God 2.14   208
Ik heb je lief 2.16   209
Ik houd van U   2.48 209
Ik kom tot U, mijn Heer 2.17   210
Ik richt mijn blik op de bergen 2.18   210
Ik prijs U, Vader van hemel en aarde   2.50 211
In God alleen 2.20   212
Jezus, mijn koning   2.53 212
Jezus, U die heeft beloofd 2.22   213
Jezus, U nodigt mij 2.23   213
Kom tot de Heer   2.54 213
Kom, volg Mij 2.24   214
Komt allen tot mij die onder lasten lijdt 2.25   214
Komt de Heer nu loven   2.55 215
Laudate omnes gentes   2.56 215
Mijn God en mijn Vader 2.26   215
Mijn hart is niet hoogmoedig, Heer   2.58 216
Mijn hart zoekt U 2.27   216
Mijn Heer, ik ben van U   2.57 216
Mijn ziel heeft dorst 2.28   216
Misercordias Domini   2.60 217
Noch het leven, noch de dood 2.29   217
Nu ik sta voor uw aangezicht   2.61 217
O God, U bent mijn God 2.30   218
O mijn Heer, nederig en zachtmoedig 2.32   218
O onpeilbare rijkdom 2.34   219
Op u stel ik mijn vertrouwen 2.35   219
Tot U verhef ik mijn ziel   2.62 220
Tot U, o Heer, stijgt mijn verlangen 2.36   220
Uit de diepten 2.38   221
Vader, Heer van de hemel en de aarde 2.40   221
Van God komt mijn hulp 2.41   222
Wij gedenken dankbaar   2.64 222
Zegent en dankt de Heer   2.63 223
Zelfs al wijken de bergen   2.68 223
Zie naar omhoog *   2.66 224
Zoek dan nu de Heer   2.69 224
Zoek, Israel, uw toevlucht bij de Heer 2.42   225
Eucharistie
Blijft in Mijn liefde 3.02   301
Als je de gave kende 3.01   302
Christus nodigt ons uit aan zijn tafel   3.36 302
De armen zullen eten   3.35 304
De Heer is mijn herder 3.03   305
De Heer is ons genadig 3.04   305
De Heer openbaart zich   3.38 306
De liefde gaat nooit voorbij 3.06   306
De stilte van een lange nacht   3.40 307
De Wijsheid richte een dis aan   3.42 308
Gij allen die dorst hebt   3.44 309
God die mij doorschouwt en kent   3.50 310
God heeft zijn eigen Zoon niet gespaard   3.46 311
God is waar liefd' en vriendschap zijn 3.05   312
God, kom bij ons 3.08   313
God, mijn God   3.48 313
Heer Jezus, hier in ons midden   3.51 314
Heer, wij bieden U hier onze gaven 3.09   314
Het ware Licht   3.52 315
Het Woord is vlees geworden 3.10   316
Hier zijn wij, Heer, ons leven is van U 3.12   317
In dit mysterie   3.54 317
Jeruzalem, kom, wees verheugd!   3.56 318
Jezus door uw lijden   3.58 319
Jezus, Lichaam van Jezus   3.61 319
Komt allen tot mij   3.62 320
Komt en nadert tot de tafel 3.16   320
Komt tot Mij die dorst hebt 3.14   321
Lichaam van de Heer 3.17   322
Mijn verlangen gaat naar U   3.63 322
Moge mijn Geest met u zijn 3.18   323
Naar de bergen zie ik op   3.64 323
Neemt en eet 3.19   324
Om leven te geven   3.66 324
Ontvang het lichaam van de Heer   3.68 325
Open je hand 3.20   326
Pange lingua (latijn) 3.22   327
Pange lingua (nederlands) * 3.23   328
U Heer de majesteit   3.70 328
Ubi Caritas   3.71 329
Uw lichaam, uw bloed   3.72 329
Viert het Pasen dat eeuwig duurt   3.74 330
Waar vriendschap is en liefde   3.76 331
Waar wij in liefde samen zijn   3.80 332
Wij vieren het Pasen van de Heer 3.24   333
Wij vieren uw goedheid, God 3.26   333
Zie hier het brood dat leven geeft   3.78 334
Zie hier het Lichaam en Bloed van de Heer 3.28   336
Zie ik ben gekomen om uw wil te doen 3.27   336
Zoals een Hert 3.31   337
Zing, mijn mond II (Pange lingua) 3.30   338
Zozeer heeft God 3.32   339
Aanbidding
Aanbid uw Heer * 4.01   401
Aanbidden wij Hem 4.02   401
Adoramus te 4.04   402
Buig voor de Heer 4.03   403
Heer Jezus wij aanbidden u in de eucharistie   4.15 403
Heer, ik aanbid u 4.06   403
Heer, ik wil U aanbidden   4.16 404
Iesu, adoramus te * 4.07   404
Jezus (canon) *   4.17 404
Jezus mijn Heer   4.18 405
Jezus, Jezus * 4.08   405
Jezus, mijn Heer, ik aanbid U 4.09   405
Kom, aanbid * 4.10   406
Tantum ergo I * 4.11   406
Tantum ergo II * 4.12   406
U aanbid ik, toegewijd *   4.20 407
Wij aanbidden U, Goede Jezus   4.22 408
Wij aanbidden U, Jezus   4.19 408
Wij aanbidden U. Heel ons wezen 4.13   408
Zie hier uw Heer   4.24 409
Heilige Geest
Come, Holy Spirit * 5.01   501
De Geest van de Heer   5.19 501
De liefde Gods is uitgestort 5.02   502
Geef ons uw zeven gaven Heer   5.20 502
Geest die leven geeft 5.04   503
Geest van de Heer, de Vertrooster   5.21 503
Geest van God die mij leidt 5.03   504
Geest van God, adem van leven 5.06   504
Geest van waarheid   5.22 505
Heil'ge Geest, wees mijn kracht   5.23 505
Heer, zend ons uw geest   5.24 506
Kom Geest van leven *   5.26 507
Kom in ons, ontvlam in ons uw vuur   5.28 507
Kom met uw vuur   5.29 508
Kom o Geest die ons bevrijdt   5.30 508
Kom o Geest van heiligheid 5.13   509
Kom, Geest die liefde zijt   5.32 509
Kom Schepper Geest 5.14   510
Kom, heil'ge Geest   5.35 511
Kom, heilige Geest, kom, schenk ons uw kracht 5.07   511
Kom, heilige Geest, kom, vuur in ons hart 5.08   512
Kom, kom in ons hart 5.09   512
Kom, o Geest des Heren, kom 5.12   513
Kom, o Geest van al wat leeft   5.36 514
Kom, ontvlam in ons uw vuur 5.10   514
Kom, vernieuw mijn hart   5.38 515
Kom, Trooster en Helper *   5.34 516
Lof aan U. Ik wil zingen voor U 5.15   516
O Hemelse koning   5.39 517
Schenk ons uw heilige gaven 5.16   518
Veni Sancte Spiritus 5.17   518
Veni Spiritus *   5.40 519
Vuur en licht   5.41 519
Zend, Heer, uw Geest 5.18   520
Maria
Akathyst-hymne   6.12 601
Ave Maria (canon) * 6.01   601
Ave Maria, gratia plena   6.11 602
Ave Maria, wij roepen tot u. 6.02   602
Gij die het hart van God verblijdt 6.03   603
Ik ben van U (canon)   6.14 603
Kom Gods volk te hulp   6.15 604
Koningin des hemels   6.16 604
Koningin, verheug u   6.17 605
Magnificat 6.04   605
Maria, gezegende vrouwe   6.18 606
Maria, mijn vreugde 6.05   606
Maria, nederige dienstmaagd (Toewijding)   6.20 607
Moeder van al wat bestaan   6.22 607
Maria, U bent de vreugde van de Heer   6.19 608
O Maria, God ontving uw 'ja'   6.23 609
O Moeder van de verlosser   6.26 609
O Moeder van de Heer *   6.24 610
Onder uw bescherming   6.27 611
Totus Tuus 6.06   611
Wees gegroet, Maria (I) 6.07   611
Wij begroeten U, lieve Vrouwe   6.28 612
Wij begroeten U, Maria vol genade 6.08   612
Wonderen deed de Heer aan zijn dienstmaagd   6.30 613
Zie hier de verblijfplaats   6.32 614
Zie hoe de engel Gabriël   6.31 615
Hymnen / Gezangen
Benedicta sit Sancta Trinitas * 7.01   701
Christus, koning van 't heelal 7.07   701
Breng eer en glorie aan het Lam 7.04   702
Christus Idem 7.06   703
Eeuwig Woord, stralend licht * 7.10   704
Gaudete in Domino semper * 7.08   705
Het ware Licht is opgegaan * 7.11   705
Ik jubel van blijdschap om de Heer 7.12   706
Jezus, die vreugde zijt * 7.13   706
Jezus, opgestane Heer 7.14   707
Licht, Bron van heil en leven 7.15   708
Licht, Woord, Bron van het leven 7.16   708
Lofzang van Simeon * 7.17   709
Lof aan U, o Heer   7.28 710
Maranatha, de Geest en de bruid * 7.19   711
O Joyful light * 7.22   712
Paashymne *   7.25 712
Venite adoremus (Psalm 95) 7.24   713
Special Songs
Courage! Get up! * 8.01   801
Heer, ik wil U loven   8.03 801
Heer, sprenkel mij met hysop   8.04 802
Ik heb water zien stromen   8.05 802
Komt, buigt u neder   8.06 803
Kruishymne   8.10 804
Laudate Dominum   8.13 805
Lof zij U, Christus   8.14 805
Ontwaakt, ontwaakt   8.15 806
Onze Vader *   8.16 807
Paassequentie   8.18 807
U God loven wij (Te Deum)   8.20 808

Contact

Inschrijven nieuwsbrief