Locatie

Locatie

Op dit moment zijn de gebedsavonden in de Titus Brandsmakapel (zie voor meer info www.gebedsgroep.nl).
Daarnaast zijn veel leden van de Gemeenschap Emmanuel actief in de Maria Geboortekerk.

Contact

Inschrijven nieuwsbrief