Locatie

Op dit moment zijn de gebedsavonden in de Titus Brandsmakapel (zie voor meer info www.gebedsgroep.nl).
Daarnaast zijn veel leden van de Gemeenschap Emmanuel actief in de Maria Geboortekerk.