Het bedrag wat betaald wordt voor het kamp is niet kostendekkend. Een deel wordt gesubsidieerd door de gemeenschap Emmanuel om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden. We willen ieder kind de kans bieden om deel te nemen aan het zomerkamp.

Om die reden is financiële steun zeer welkom! We zijn erg dankbaar om uw gift.

Stichting Emmanuel Nederland 

IBAN nummer: NL47RABO0113771770 t.n.v. Gemeenschap Emmanuel Nederland

o.v.v. Emmanuelzomerkamp