Op dinsdag 11 april start er een nieuwe Emmanuel Gebedsgroep in de Goede Herder kerk in Wassenaar. Deze avonden zullen beginnen met een lofprijzing, maar de verder invulling van de avond zal van keer tot keer variëren. De ene keer zal er een korte input zijn, een andere keer zal er tijd zijn van uitwisseling, een weer een andere keer zullen we begeleidde aanbidding houden. De avonden worden afgesloten met een tijd van ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.

De avonden starten om 20:00 uur, eindigen rond 22:00 uur en zullen plaats vinden in de oneven weken 

Praktische informatie:
Komende data: dinsdag 11,25 april, 9 mei, 23 mei,...
Locatie: De Goede Herder kerk, Stoeplaan 4, Wassenaar
Tijd: 20:00 tot 22:00
De voertaal zal Engels zijn, maar er is Nederlandse vertaling.

In de Wereld

navigator

Agenda

Like Emmanuel op facebook